V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Okres Chomutov

1) Domov pro seniory Kadaň  

Domov pro seniory Kadaň je součástí příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb Kadaň. Zřizovatelem je měst Kadaň. Dar použijí na prezentaci Mezigeneračních setkávání kadaňských seniorů s mladou generací ve formě kalendáře. Zachycením jednotlivých různorodých segmentů z celkové pestré šíře mezigeneračních aktivit, to vše bude v jednom výsledném produktu. Vytvoří pro účastníky a aktéry nádhernou vzpomínku na společně strávené chvíle, a zároveň představí a ukáží veřejnosti potřebnost, důležitost a krásu spojení generace věkem nejmladší s tou nejstarší.

2) Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří  

Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením při jejich začleňování do společnosti. Vytváří podmínky pro plnohodnotný způsob života tak, aby nedocházelo k vyloučení těchto lidí ze společnosti. Dar použijí na nákup spotřebního materiálu (keramická hlína, glazury, dřevo) a nářadí (pilky, vrtačky, akušroubováky) na projekt v rámci mimoškolní činnosti s žáky ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a dětmi z DDM Volňásek.