Jde o příspěvek od radnice, který má nahrazovat již dříve zrušené výhody u jízdného v MHD pro dárce krve.

Finanční dar město vyplatí na základě předložení občanského průkazu. Nezbytnou součástí pro poskytnutí daru je kopie dárcovské legitimace a kopie kartičky zlatá plaketa nebo potvrzení od hematologicko transfúzního oddělení. Doklady se budou přijímat v kanceláři č. 32, 3. patro, budova č. 1. Příspěvek poté bude vyplácen jednorázově v hotovosti v pokladně MěÚ v Jirkově.