Základní škola Na Podlesí je na dobré cestě stát se první kompletně bezbariérovou školou v Kadani. V pátek dopoledne slavnostně představila novou schodišťovou plošinu pro žáky s pohybovým handicapem. Využije ji druhák Tomášek, který je upoutaný na vozík, a páťák Vašek se sníženou pohyblivostí. Její instalaci umožnila Nadace ČEZ prostřednictvím grantu Oranžové schody, která darovala 375 tisíc korun.

Díky plošině se Tomášek dostane do prvního patra pavilonu „A", kde je školní družina. „Domluvili jsme se s třídní učitelkou, že v čase, kdy mají spolužáci tělocvik, může Tomášek relaxovat v herně družiny, kde je k dispozici i lůžko," uvedla maminka Tomáše.

Ve škole nebude Tom jediný, kdo plošinu využije. Páťák Vašek sice není na vozíku, má ale velmi sníženou pohyblivost a v nejbližších dnech se chystá na operaci. Do družiny chodí pravidelně, proto se těší, že mu plošina usnadní přístup do ní.

Vybavení pro žáky se sníženou pohyblivostí již mají čtyři z celkem pěti schodišť školy. Zpřístupňování svých prostor vozíčkářům se škola Na Podlesí věnuje již od roku 2002, kdy do ní nastoupila první handicapovaná dívka. Tehdy zakoupila jednu plošinu, aby se žačka Alice dostala do své třídy. „Do jídelny nebo do odborných učeben musela Alice zdolávat schody plazením nebo s pomocí spolužáků, což bylo pro ni nedůstojné. Škola se proto rozhodla investovat do dalších bezbariérových úprav," uvedl ředitel Zdeněk Hosman. Postupně v typické školní budově ze sedmdesátých let vznikly nájezdové rampy ke vchodu u parkoviště, byl upraven přístup na toalety a instalovány plošiny na schodištích.

Grantové řízení Oranžové schody pomáhá odstranit architektonické bariéry na základních, ale i středních školách. (hol)