„Volba školy se ukázala jako správná, jak vzhledem k jejímu umístění v centru města a blízkosti k jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému, tak i vzhledem k bezproblémovému zvládnutí ze strany školy,“ uvedla vedoucí odboru školství Martina Kalová.

Postaráno bude o ratolesti od tří do deseti let. Otevřena pro ně bude budova v Beethovenově ulici, a to od 6 do 18.30 hodin.