Demolice je rozdělená na dvě etapy. V první se bude bourat pavilon prvního stupně, kuchyň s jídelnou a zadní jednopatrový pavilon, kde byly učebny a družiny. Součástí demolice je také krček do zadního pavilonu a přilehlé zpevněné plochy.

Demolice je plánovaná zhruba na čtrnáct týdnů. Druhá etapa proběhne až příští rok, na její realizaci se město pokusí získat dotace. Termín a styl obnovy případně vyplyne z podmínek získané dotace. V první fázi se počítá se zatravněním.