Technické služby daly ještě před začátkem nového školního roku do pořádku schody vedoucí do prostoru před školou. „Původně jsme měli opravit jen několik poškozených schodů, ale nakonec jsme schodiště zrekonstruovali ve větším rozsahu,“ řekl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

Schody už nejsou nebezpečné. „Dva stupně schodů byly totiž vyvrácené, ty jsme podbetonovali a vyrovnali,“ popsal opravu vedoucí provozovny Vladimír Hurník. Zároveň se opravily boční zídky, které měly poškozené omítky. Dostaly nový štuk, omítku i fasádní barvu. Kompletní údržbu schodiště završila oprava desek z litého betonu.

(lip)