Zajímavostí ale je, že je mezi katastry obou zmíněných obcí rozkročené letiště, kterému byl přiznán status mezinárodní.