Pro rychlou a co nejúčinnější pomoc válečným uprchlíkům se rozhodla obec Hrušovany. Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančních darů, které mají pokrýt náklady na ubytování a částečně i stravu pro běžence ubytované v místním hotelu.

Za březen schválili částku převyšující 74 tisíc korun, dary však budou na účet zasílat i nadále. V dubnu podle jejich rozhodnutí částka může dosáhnout nejvýše 72 tisíc a v květnu 74 tisíc korun. Řídit se budou skutečnou potřebou podle reálných nákladů v tomto finančním rámci.

Peníze obec zasílá na transparentní účet Místní akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří, která ubytování objednává v hotelu sv. Václava ve Vysočanech a zaplatí také fakturu. Na konci března tam pobývalo pět ukrajinských žen a stejný počet dětí.

„Rozhodli jsme se takto, protože na začátku chtějí všichni lidé podávat pomocnou ruku, po týdnu to ale unavuje a po delší době přichází vystřízlivění. Ty rodiny je ale třeba podporovat týdny, možná měsíce,“ nastínil starosta Hrušovan Petr Šmíd. Proto se obec stará, aby běženci měli jistotu ubytování v dlouhodobějším výhledu. Současně počítá s tím, že se první ubytovaní mohou přesunout jinam podle toho, jak se jim podaří sehnat bydlení a práci. Na jejich místo tak přijdou další běženci, kteří potřebují podpořit v začátcích.

close info Zdroj: Deník zoom_in Současně v tomto přístupu obec vidí i pomoc pro podnik, který stejně jako ostatní dva roky trpěl covidovými uzávěrami. „Proč uprchlíky ubytovávat v tělocvičnách a kulturních domech, kam je třeba nakoupit matrace a lůžkoviny, když je možné se domluvit s místními kapacitami, které za pandemie takříkajíc ryly ústy v zemi, protože nesměly nikoho ubytovávat,“ doplnil.

Finanční dary ve prospěch zajištění ubytování pro uprchlíky zasílají i další obce. A to bez ohledu na to, jestli tam aktuálně hledají utečenci azyl či jestli je v jejich katastru penzion. Uvažují solidárně.

„Například Vrskmaň a Málkov na náš transparentní účet převedly po třiceti tisících, ačkoli uprchlíky zatím nemají. Příslib máme také od Března, kde nemají možnost ubytování,“ zmínila ředitelka MAS Hana Dufková. „Na druhou stranu v Údlicích nějací uprchlíci pobývají na zámečku, ubytování se připravuje také na tamním bývalém učilišti. Na to budou potřeba nějaké prostředky,“ doplnila.

O pomoc s financováním podle jejích slov požádala i Kovářská, kde jsou běženci z Ukrajiny ubytovaní v nově dokončených sociálních bytech. „Díky obci tam pobývají zdarma, je ale potřeba hradit energie a další náklady na bydlení. S tím počítáme, že bychom pomohli,“ doplnila Dufková.