Letos po novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů museli úředníci na radnici hledat nové cesty, jak formálně udílení podpory uchopit, proto se termín vyplácení posunul z jara na podzim. „Vybrali jsme způsob, kdy město poskytne jednotlivým občanům Jirkova, kterých se to týká, peníze formou finančního daru," vysvětlil Jiří Kordanič, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů s veřejností. V loňském roce využilo této podpory 194 lidí.