„Úprava dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8. 6. 2007.“ Že nevíte o co jde? Nejste sami. Přitom takhle zní oficiálně jediný bod programu mimořádného chomutovského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí.

Jde o smlouvu o prodeji pozemků pod starým zimním stadionem, kde by měl stát Interspar. Jenže to normální člověk nemá možnost zjistit, i redakce si to musela ověřovat na magistrátu.

Přitom zasedání je veřejné, pozvánka na něj visí na webu městu i na vývěsních deskách. Přesto je napsaná tak, že toho veřejnosti příliš neříká. A nevšímají si toho jen novináři, ale i občané.

Jeden z nich, Petr Cakl, se kvůli tomu obrátil i na magistrát, ale za dva dny prý nedostal žádnou odpověď. „Město v podstatě občanům o programu s jediným bodem nic neříká, proč?!“ táže se v e–mailu, který včera poslal i do redakce Chomutovského deníku. „Obávám se, že takovéto informování občanů v Chomutově není výjimka, ale spíše systémové pravidlo.“

Pravda je, že v pozvánce není jediná indicie, ze které by občané mohli poznat, o jakou věc jde. A nemohou se tedy ani rozhodnout, zda na zasedání přijdou, jestli je téma zajímá, zda k němu mají co říct… A přitom nejde o maličkost, ale o stavbu velkého marketu v centru města.

Deník byl se svým dotazem úspěšnější. Z magistrátu jsme dostali sice úřední přepis návrhu na usnesení (viz infobox dole), přesto je z něj alespoň jasné, o co zhruba jde.

Společnost Immorent, která Spar zastupuje, nezaplatila do sjednaného termínu bankovní záruku. Přesto podle města dodatek platí, smlouvou považuje za platnou.

Co to znamená? Necouvá Interspar z uzavřené smlouvy? Není to poprvé, co informace o stavbě Intersparu jsou mlhavé a kusé (více čtěte ZDE). Tomuto tématu se budeme věnovat v pátečním vydání Chomutovského deníku.

Odpověď aneb Ať jste moudřejší…

Odpověď na dotaz Chomutovského deníku: Zastupitelstvo vezme na vědomí, že obchodní společnost IMMORENT Chomutov s. r. o. nesplnila podmínku účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8.6.2007, a to předložení bankovní záruky. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, IMMORENT Chomutov s. r. o. záměrně zmařil splnění této podmínky, a proto se právní úkon (tedy Dodatek č. 1) stává nepodmíněný a nabývá účinnosti. Dojde tím k posílení právní pozice města Chomutova v tomto právním vztahu.

VĚŘÍTE, ŽE BUDE INTERSPAR V CHOMUTOVĚ STÁT? HLASUJTE V ANKETĚ VPRAVO!