Hned několik realitních společností se obrátilo na města Chomutov a Jirkov se svou nabídkou. Chtěly tam začít budovat takzvané vstupní byty. Jejich podnikatelský záměr se ale setkal se zásadním odporem.

Vstupní byty jsou projektem, který dotuje Ministerstvo pro místní rozvoj (více v infoboxu dole). Mají sloužit například pro navrátilce z vězení, etnikům, jimž hrozí sociální vyloučení a mladým lidem, kteří opustili dětský domov.

Jirkov byl nejdřív nabídce nakloněn. „Zapojili bychom se do projektu, kdyby bylo možné, aby se byty pronajímaly výhradně občanům Jirkova,“ přiblížil místostarosta Stanislav Moutelík. To ale není možné. Podmínky pro výstavbu vstupních bytů to nedovolují. Hrozilo by tak, že se do těchto bytů sestěhují problémoví občané z jiných měst. „Kdyby neplnili své povinnosti, které vyplývají z nájemních vztahů, mohli by být vypovězeni. Stali by se z nich místní bezdomovci a těch máme sami dost,“ vysvětlil, proč město na nabídku nakonec nepřistoupilo. Společnost měla pronajímat metr čtvereční za 54 korun, zatímco se v městských bytech Jirkova platí jen asi polovina.

Nabídku městu učinila pražská firma Banea s. r. o., která je zapsaná v obchodním rejstříku teprve od 22. prosince. Jako předmět činnosti má uveden pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Banea oslovila i město Chomutov a stejně tak učinily i další dvě realitky. Žádná ale nepořídila.

„K zřízení takových bytů využijeme společnost Chomutovská bytová,“ uvedl náměstek primátora Martin Klouda. „Zjišťujeme jen, zda by měly být v jedné lokalitě nebo různě po městě. Nechceme, aby vzniklo nějaké ghetto.“

O případné dotace na vlastní „vstupní byty“ by žádaly městské organizace. Tím by se zajistilo, aby je směli užívat Chomutované v nouzi, nikoli chudí, dovážení odjinud.

Podobně se rozhodují i v Jirkově. Vstupní byty chce vyčlenit také z vlastního bytového fondu a výhradně pro Jirkovany.

Vstupní byt = výhodný džob
Budování vstupních bytů je vysokou měrou dotováno. Proto se do podnikání s nimi vrhá několik čerstvě založených společností. Sazba pro nově vybudovaný byt, je 6500 Kč za metr čtvereční. Jestliže se jedná o stavební úpravy, je to 5500 Kč/ m2. Stropem pro udělení dotace je maximálně půl miliónu korun.