Ty budou v blízké budoucnosti vybudovány v ulicích Smetanova a Dvořákova. Po celé délce nového úseku cyklostezky zůstane zachován také chodník, jeho rozpraskaný povrch, ale nahradí nový hladký. Náklady na cyklostezku vycházejí na 1,159 milionu korun, další finance potřebné k opravám chodníku poplynou z kapitoly údržby města. Práce by měly být dokončeny do měsíce.