„Na přání občanů jsme nechali doplnit koše v této části cyklostezky. Věřím, že nové koše napomohou čistotě tohoto území, aby mohlo být příjemnou odpočinkovou zónou," řekl náměstek primátora Marek Hrabáč. Technické služby původně plánovaly osazení košů až po dokončení stezky, neboť by vedle ní ještě měla být část pro chodce blíže k lampám veřejného osvětlení. Přestože se však v letošním roce stezka rozšiřovat ještě nebude, koše už mohou veřejnosti sloužit.