Vedena má být mezi frekventovanou „třináctkou" a hranou dolů tak, aby cyklisté neriskovali zdraví a životy na hlavním silničním tahu. Kadaň utvořila spolek s dalšími čtyřmi obcemi a žádají společně o dotace.

„Cyklostezka by propojila města mimo třináctku, kudy lítá spousta lidí na kole a je to nebezpečné. Sám jsem tudy kdysi jezdil do práce," uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. I v žádosti o dotaci zazní jako hlavní argument pro její vybudování, že se jedná o alternativní dopravu do práce. Teprve v druhém plánu bude sloužit i pro rekreaci.

Plánek plánované cyklostezky z Prunéřova do Černovic.  Plnou čarou je vyznačena cyklostezka, přerušovanou cyklotrasa.

Na vybudování cyklostezky se budou podílet také obce Místo, Málkov, Černovice a Spořice. Proto utvořily dohromady s Kadaní spolek a o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou žádat společně.

„Je to nejlepší způsob, jak žádost podat. Projekt na cyklostezku zpracovaly Severočeské doly Chomutov a celkové náklady přesahují 40 milionů. Maximálně lze ale díky dotacím získat třicet milionů," dodal Kulhánek s tím, že by se náklady mohlo podařit snížit ve výběrovém řízení.

Město i obce jsou připraveny výstavbu dofinancovat. Největší díl připadne na obci Málkov, jejímž katastrem má vést nejdelší úsek cyklostezky - skoro polovina.

„Myslím, že dofinancování nebude problém a zvládneme to z obecního rozpočtu," uvedl starosta Málkova Josef Egermann. „I když ideální by bylo, kdyby cyklostezka byla hrazena z jiných peněz, protože ji nebudou využívat jen lidé z Málkova nebo dalších obcí. Půjde o všeobecně prospěšnou věc," přidal svůj názor.

Cyklostezka má navázat na nedávno dokončený úsek v Prunéřově a vést má přes Místo, Málkov, Černovice a Spořice, odkud už je možné jet do Chomutova. V budoucnu by mohla pokračovat i do Droužkovic a Března, odkud se cyklisté mají možnost dostat dál na Most nebo Žatec.

Vznik cyklostezky mezi Kadaní a Chomutovem je přímo závislý na získání dotace. Pokud spolek peníze nezíská, projekt odloží.