Sto dvacet příslušníků Policie ČR a Vězeňské služby ČR se zapojilo do pátečního cvičení v bývalém pracovním táboře v Polákách na březích Nechranické přehrady.

Námětem byl zásah proti vzpouře vězňů. Cvičení uspořádala Věznice Nové Sedlo. Nácviku se zúčastnili i dozorci z jiných věznic, například Všehrd, Ostrova, Kynšperku, Oráčova, Bělušic. Policisté byli z okresů Louny, Chomutov a Litoměřice.

Jan Vraný