Rozhodující bude, zda se mezi sebou domluví správce konkurzní podstaty a společnosti ZKL Roll a HTC Holding . Ta první získala areál do pronájmu, druhá vlastní důležité zařízení a zásoby pro rychlé obnovení výroby.


HTC si stěžuje, že s nimi konkurzní správce nekomunikuje, který podnik firmě ZKL Roll pronajal. Jemu přitom musejí předat majetek, který má jít podle rozhodnutí soudu zpátky do konkurzu. „Naše firma nemůže předat stroje a zařízení žádnému jinému subjektu. O předání musí být vyhotoveny protokoly,“ říká Milan Kříž z mediálního zastoupení firmy HTC.


Pokud předání proběhne, vše už bude jen na dohodě mezi HTC a ZKL Roll. K dohodě je nakročeno – HTC je ochotná potřebný majetek odprodat, ZK Roll zase přijmout zaměstnance. Otázka je, jaké si firmy nastaví podmínky a jestli budou pro obě strany akceptovatelné.


Protože pro HTC to znamená v podstatě konec působení v Klášterci, zvažuje žaloby za náhradu škody vůči České republice. Podnik firma koupila v roce 2002, ale soudy po šesti letech prohlásily, že koupě je neplatná, protože předchozí konkurz byl jinými lidmi zmanipulován. Investice společnosti HTC do závodu tak přišly vniveč.