Cílem jejich výzkumu je najít pozůstatky městských hradeb a zmapovat pozůstatky historické městské zástavby včetně pozůstatků komendy řádu Německých rytířů. Práce na vykopávkách na Žižkově náměstí jsou teprve první částí bádání. Archeologické vykopávky v zimních měsících nejsou běžné, ale vzhledem k tomu, že se zde bude brzy stavět obchodně - komerční centrum musel být výzkum zahájen právě teď´. "Snažíme se dělat jak se dá, abychom stavbu neprodlužovali, ale když je mráz nedá se kopat a my musíme práce pozastavit", říká Petr Lissek, který odhaduje ukončení první etapy prací až na konec března.

Bílý stan se v ohraničené lokalitě asi ještě několikrát přesune, pod ním jsou v plné práci pracovníci s lopatami, motykami a štětečky, kterými odhalují zbytky dávných dob. K práci jim dále slouží geodetické přístroje a počítače. Záměrem je zde zmapovat podoby městského opevnění do počátku 19.století, včetně takzvané horní brány.

Téměř dvouměsíční práce archeologického týmu už přinesla své plody. "Našli jsme pozůstatky renesanční zástavby z 16.století, dále množství střepů starého skla a keramiky, které budou zřejmě později vystaveny v budově městského muzea", říká Petr Lissek. Co dále skrývá jádro středověkého města Chomutova pod povrchem asi nezůstane ani nám dlouho tajemstvím.
Od prosince se na Žižkově náměstí v centru Chomutova usídlili archeologové. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě jako Veřejná výzkumná instituce vyslala do Chomutova dvanáctičlenný tým, který pod vedením archeologa Mgr. Petra Lisska pátrá ve středu města, který je součástí památkové rezervace po stopách minulosti.

Cílem jejich výzkumu je najít pozůstatky městských hradeb a zmapovat pozůstatky historické městské zástavby včetně pozůstatků komendy řádu Německých rytířů. Práce na vykopávkách na Žižkově náměstí jsou teprve první částí bádání. Archeologické vykopávky v zimních měsících nejsou běžné, ale vzhledem k tomu, že se zde bude stavět obchodně - komerční centrum musel být výzkum zahájen právě zde. "Snažíme se dělat jak se dá, abychom výzkum neprodlužovali, ale když je mráz nedá se kopat a my musíme práce pozastavit", říká Petr Lissek, který odhaduje ukončení prací až na konec března.

Bílý stan se v ohraničené lokalitě asi ještě několikrát přesune, pod ním jsou v plné práci pracovníci s lopatami, motykami a štětečky, kterými odhalují zbytky dávných dob. K práci jim dále slouží geodetické přístroje a počítač. Záměrem je zde zmapovat podoby stáří městského opevnění do počátku 19.století, včetně tkzv. horní brány.

Téměř dvouměsíční práce archeologického týmu už přinesla své plody. "Našli jsme pozůstatky osídlení renesanční zástavby z 16.století, dále množství střepů starého skla a keramiky, které budou zřejmě později vystaveny v budově městského muzea", říká Petr Lissek. Co dále skrývá jádro středověkého města Chomutova pod povrchem asi nezůstane ani nám dlouho tajemstvím.