„Pynches Narwa, který se chtěl zasloužit o vystavení tohoto památníku byl můj děda. Takže je to pro mě hodně osobní. Bohužel už to nemůže vidět, tak doufám, že je to pro něj dodatečně velká pocta. Jsem rád, že to tady takhle vzniklo,“ říká člen Židovské obce , Chomutovák, Petr Narwa.


„Tady v Chomutově Židovská obec v posledních několika letech zestárla, dnes má do deseti členů, za to má hodně příznivců. Proto se ve spolupráci s nejživější Židovskou obcí v Teplicích snažíme revitalizovat celý život tohoto společenství. Chceme tady znovu pořádat určité akce, jak to bylo zvykem, tak aby ta židovská obec žila,“ říká Jiří Kubricht.


Tento židovský hřbitov vznikl teprve v roce 1892. Do té doby sloužil židům hřbitov v Údlicích.


Po pravé straně chomutovského židovského hřbitova, podél plotu, stávala pohřební synagoga a na místě dnešního parkoviště byl dům správce hřbitova. V letech 1985 až 87 se snažily Technické služby města Chomutova hřbitov obnovit.

„Byl zarostlý šípkem, náletovými rostlinami a vším možným,“ vzpomíná na zpustošený hřbitov vedoucí pohřební služby Stanislav Drexler. Během dvou let se zbourala téměř rozpadlá synagoga a dům správce, navezla se ornice, postavila se zeď a z hřbitova vznikl nádherný pietní park.
Od roku 1987 tak byl hřbitov otevřen. „Pak ale začaly problémy. Začali tam chodit feťáci, tak jsme hřbitov zamkli. Nyní bude tedy opět brána otevřená,“ říká Drexler.


Dnes původní hřbitov připomíná jen pamětní deska a nyní nový pomník. Slavnostního znovuotevření se zúčastnili, jak zástupci Židovské obce, tak zástupci města. Nejvýznamnějším hostem byl však velvyslanec státu Izrael Yaakov Levy.


Na začátku zazpívaly děti z teplického sboru Poupata Izraelskou a Českou hymnu. Památník pak slavnostně odhalila primátorka Chomutova Ivana Řápková a za Židovskou obec Oldřich Látal. „Památník, který zde dnes odhalíme, bude pro příchozí připomínkou všech našich židovských sousedů, kteří zde v minulosti žili a zanechali v našem městě svoji stopu.


Skrze toto místo k nám bude promlouvat naše vlastní historie, skrze naši znovu nalezenou vzpomínkou budou lidé, kteří zde odpočívají, žít věčně,“ pronesla před odhalením památníku Ivana Řápková. Závěrem pak modlitbu za zesnulé pronesl Vrchní zemský rabín Karel Efraim Sidon.
Kromě výše jmenovaných se pietní akce zúčastnil také ředitel památníku Terezín Jan Munk, zástupce nadačního fondu obětem holocaustu Michel Liechtenstein, ze zástupců města pak oba náměstci primátorky a také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala.