Právě dozrává kukuřice a slunečnice, a tak se přemnožení divočáci nastěhovali do polí, kde se mají jako v ráji.
„Dokud tam bylo obilí a řepka, stěhovala se prasata i tam,“ říká jednatel Okresní agrární komory v Chomutově Jaroslav Brožka. Po sklizni se ale jejich pozornost soustřeďuje na plodiny, které na polích ještě zbyly.


Škody zatím zemědělci nepočítají. „Před dvěma lety ale byla ztráta na kukuřici přibližně třetinová, i když divočáků nebylo tolik,“ dodává pro názornost Brožka.
„Černá zvěř je přemnožená už několik let u nás i po celé Evropě,“ uvádí Jaroslav Śiroký z odboru životního prostředí magistrátu. „Odhaduji, že je jí nejméně dvojnásobně více, než připouštějí stanovené limity.“


Pro pětadvacet honiteb na Chomutovsku, které zahrnují výměru téměř devatenáct hektarů zalesněné plochy, je to 184 kusů černé zvěře. Za minulý rok bylo uloveno 326 divokých prasat a při posledním sčítání letos v březnu jich myslivci hlásili 320. „To jsou ale pouze odhadované počty, protože divoké prase je migrující zvíře,“ upozorňuje Jaroslav Široký.


Od prvního srpna do konce roku mohou myslivci střílet nejen selata a lončáky, ale i dospělé jedince. Na pozoru by se ještě pár dní měli měli mít ti, kdo rádi kukuřici a za noci se připletou na pole. Mohlo by jim hrozit buď setkání s divokým prasetem nebo dobře mířenou střelou lesního hospodáře.⋌ (šeb)