Pro prodej hovoří zájem lékařů, kteří ve středisku dosud pronajímají své ordinace, a také to, že by se město nemuselo starat o budovu, která potřebuje opravy. Také by získalo peníze za prodej.


Na druhé straně nechce Klášterec přijít o jakousi kontrolu nad tím, jaké služby se budou v Sadové nabízet.


Lékaři i zastupitelé také chtějí zabránit tomu, aby objekt koupili spekulanti. Na zasedání zastupitelů zazněly i příklady z jiných měst, kde to po prodeji budovy se zdravotním střediskem dopadlo neslavně. Zastupitelé tlumočili i obavy lékařů, kteří se rovněž spekulantů obávali.


Vzhledem k různým hlasům se prozatím rozhodnutí o osudu budovy odložilo. S prodejem nemá problém ani místní opozice.


Nyní se čeká na to, zda se v městském rozpočtu najdou peníze na případnou opravu celé budovy, tak aby svými prostory připomínala moderní zdravotní středisko. Pokud se tak nestane, a lékaři by byli ochotní objekt koupit a opravy provést na své náklady, tak by prodeji do soukromých rukou zřejmě už nic nebránilo.


Pro místní pacienty by se tím prakticky asi nezměnilo nic, jen by docházeli do nově opravené budovy.


Zastupitelstvo pověřilo druhého místostarostu Tomáše Šroubka vypracováním výpočtu, kolik by nutná rekonstrukce stála, starosta Jan Houška byl pověřen, aby jednal s jednotlivými lékaři o možnostech do budoucna.