Jde o milionové zakázky, na které čekají desítky specializovaných firem. Často se stává, že práce provede ta firma, která se nezdráhá dát úplatek předsedovi nebo členům výboru sdružení vlastníků jednotek. Ti totiž mívají rozhodující vliv na to, které firmě bude zakázka nakonec přiklepnuta.


Koupelnu nebo okna na chalupu


Potvrzují to lidé ze stavebních firem. „Stává se to, někdo si třeba řekne, že chce novou koupelnu nebo třeba okna na chalupu,“ říká dobře obeznámený zdroj, který si však nepřál uvést jméno, aby nikoho nepoškodil.


Podle něho může jít v součtu třeba o sto tisíc korun, záleží také na velikosti zadávané zakázky. Firmám se náklady navíc vyplatí, protože mezi nimi panuje silná konkurence. Peníze na úplatek se pak mohou promítnout do konečné ceny provedených prací, kterou platí nájemníci ze společného fondu.


To, že jde o běžnou praxi, potvrzují i další. „Někteří si řeknou rovnou. Jiní naznačí, když se nechytneš, tak to nechají být. Když jich rozhoduje víc, tak je to méně časté, pokud má jeden velké slovo, řekne si spíš,“ popisuje muž z firmy na Chomutovsku, rovněž si nepřál být jmenován. Dotyční chtějí peníze, nebo si úplatek vezmou v materiálu.


Podle zkušeností stavebních firem má o „bonus“ zájem necelá polovina z výborů SVJ. „Nedá se přesně říct kolik, ale spíš vám to uvázne v paměti, že někdo něco chtěl,“ podotýká muž z firmy.


Firmy se shodují v jednom: požadavky na úplatky platíme. O tom, zda je samy také nabízejí, mluvit nechtějí. „Víte co, prostě je to obchod, v Čechách to tak chodí. Když to nedáme my, vezme nám zakázku jiná firma, která s tím problém nemá,“ zní ze stavebních společností.