VOJTĚCH JANDA
Chomutov/ Chomutovští zastupitelé rozhodli, že městské byty a další nemovitosti bude spravovat Chomutovská bytová. Nově vzniklou akciovou společnost má vlastnit jen město.
Nová společnost města má spravovat zhruba tisíc osm set městských bytů. Doposud se o správu nemovitého majetku dělila takzvaná doplňková činnost, což je samostatný útvar magistrátu, a správa majetku města.


Jako základní kapitál zastupitelé do Chomutovské bytové vložili dva miliony korun. Společnost má vzniknout bez takzvaného upisování akcií, což znamená, že stoprocentní podíl bude v rukou města.

Předseda klubu zastupitelů za KSČM pro Deník uvedl, že komunisté hodlají vznést dotaz na ministerstvo ohledně regulérnosti hlasování.

Podle Jany Vaňhové, náměstkyně primátora města Chomutova, je bytový fond v zanedbaném stavu, což si vyžádá velké investice. „K tomu je potřeba racionální hospodaření a průhledný tok financí,“ řekla ČTK náměstkyně.
Zastupitelé rovnou potvrdili doporučení radních o personálním obsazení ve vedení společnosti. Jak už jsme dříve informovali, v představenstvu mají zasednout zmiňovaná náměstkyně primátora Jana Vaňhová, radní Jan Mareš a zastupitel Jindřich Petráček. V dozorčí radě pak radní Jiří Roth a zastupitelé Pavel Polák a Stanislav Aubrecht.


Poměrně zarážející je, že tito zmiňovaní lidé se nevzdali hlasovacího práva při rozhodování o vzniku společnosti, aby předešli případnému konfliktu zájmů. Jak pro Deník uvedl předseda klubu zastupitelů za KSČM Ladislav Drlý, komunisté v tomto smyslu podají dotaz na ministerstvo vnitra, zda je tento postup v pořádku.