Deník oslovil dva nezávislé odborníky, odpověď však získal pouze od Petra Prchala, právníka spolupracujícího s neziskovou organizací Trans-parency International. Podle něj město zákon neporušilo, přestože má k postupu magistrátu výhrady.


„Přístup veřejnosti na jednání zastupitelstva nelze vykládat absolutně a může být limitován například počtem míst nebo bezpečnostními předpisy,“ říká Prchal. Poukázal na veřejná soudní jednání. „Jednání jsou veřejná, ale pokud kapacita sálu umožňuje přítomnost maximálně dvaceti osob, nemůže se jednadvacátý člověk domáhat účasti na jednání,“ vysvětluje.


Právě na kapacitu sálu a požární předpisy se vedení města odvolávalo, když nechalo přístup na jednání zavřít. Uvnitř byla všechna místa k sezení obsazená a pár lidí i stálo.


Představitelé města ale dobře věděli, že zájem veřejnosti bude větší. Stejně tak dobře věděli, že na zasedání se chystali hlavně kritici radnice. Proto zavřené dveře působily více jako politické gesto proti kritikům než jako starost o bezpečnostní předpisy.


Podle Prchala v konkrétních případech může město tohoto výkladu zneužít, čímž by zákon porušilo. Lidé by pak mohli napadnout usnesení, které zastupitelé na „neveřejném“ zasedání přijali. „Zda došlo k tomuto zneužití v popsaném případě, nelze jednoznačně určit,“ dodává k chomutovské kauze, „osobně se ale domnívám, že právo veřejnosti účastnit se jednání bylo zachováno.“


Jak ale Prchal poukazuje, zastupitelstvo by mělo jasně upravit podmínky pro účast veřejnosti na zasedání. „Je rozhodně nežádoucí, aby jednou byla připuštěna veřejnost bez ohledu na počet míst k sezení a v druhém případě byla účast veřejnosti možná jen do jejich obsazení,“ upozorňuje právník. Má na mysli fakt, že v sále už v minulosti při veřejném zasedání bylo daleko více lidí, než na posledním zastupitelstvu a nikdo je neomezoval.

Nemohlo se zastupitelstvo konat jinde?

Podle Petra Prchala, právníka Transparency International, by mělo jednání zastupitelstva probíhat v takových prostorách, aby veřejnost měla v maximální možné míře možnost účastnit se jednání. A pokud lze předpokládat vyšší zájem veřejnosti, mělo by zastupitelstvo přesunout své zasedání do vyhovujících prostor. Vedení města dobře vědělo, že zájem o zastupitelstvo bude větší než obvykle. Tomu napovídal i fakt, že cedulka s upozorněním, že kapacita sálu je naplněna, měli úředníci připravenou dopředu. Město ale nemá moc na výběr, kam jednání přesunout. Bývalý jednácí sál v budově ve Zborovské ulici není o moc větší, zbývá tak jedině divadelní sál. Není to nereálně, ale zastupitelé by přišli o komfort typu hlasovací zařízení, nahrávací soustava, monitory, připojení notebooků a podobně.