„Polovinu dostala německá strana a polovina zůstala u nás. Přes pět set slovníků si vyzvedli zástupci všech šestnácti obcí s rozšířenou působností koncem ledna. Není vyloučeno, že se slovníky budou muset dotisknout, zájem o ně projevili i Bavoráci a jiné kraje ČR,“ říká tisková mluvčí ústeckého kraje Veronika Kindlová.


Slovníky už mají i chomutovští hasiči. „Je to taková úzká žlutá brožura, máme tu dvě nebo tři. Jsou v ní odborné výrazy, obecná slovíčka chybí, takže to je pro kluky, kteří už trochu německy umí,“ říká ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru v Chomutově Valter Wrobel. „Letos už bylo plno výjezdů, kde jsme se setkali s Němci, slovník může být dobrou pomůckou.
Ve slovníku mohou záchranáři najít například slova a slovní spojení: hydraulické nůžky - die Hydraulikschere, donucovací prostředek - das Zwangsmittel, planý poplach - blinder Alarm, pachatel - der Tater, stupeň pohotovosti - die Bereitschagtsstufe.Nápad přišel z německého Marienbergu a při realizaci pomohl Ústecký kraj a Euroregion Krušnohoří. „Z evropského programu bylo na přípravu slovníku poskytnuto 15 tisíc eur a kraj, který zajistil tisk, přispěl 160 tisíci korunami,“ doplňuje Kindlová.