Na ploše Žižkova náměstí v centru Chomutova zaujali nyní pracovní pozice stavbaři, kteří zde mají vybudovat nové komerčně - obchodní centrum.


Pomáhali i studenti


Od zahájení archeologického výzkumu v prosinci minulého roku Chomutovský deník pravidelně informoval o výsledcích práce mosteckých archeologů, v etapách výzkumu. Poslední - červnové zpravodajství bylo v množství nálezů povzbudivé, ale během prázdnin se již tak překvapivé nálezy neobjevily. Přesto měly pro poznání historie města obrovský význam.


„Nově odkryté části plochy v červenci a v srpnu nevykázaly žádná překvapivá zjištění o pozůstatcích komendy řádu Německých rytířů. Zachytili jsme pouze malá torza, z kterých se nedá vyčíst podrobnější přehled o celkové situaci jejich sídla,“ sdělil zástupce vedoucího výzkumu, archeolog Milan Sýkora.


Na vykopávkách se podíleli i studenti středních a vysokých škol, kterým podnětnou prázdninovou brigádu zorganizoval profesor gymnázia v Chomutově Josef Märc.


Zajímavé nálezy


Přesto došlo k dalším historicky zajímavým poznatkům. Velkým překvapením byl objev úseku příkopu, který byl ohrazením sídla prvního historicky doloženého majitele Chomutova - Friedricha z rodu Vítkovců, z první poloviny 13. století. Ještě větším překvapením byl objev zástavby, která souvisela s rezidencí pánů z Veitmiele, z druhé poloviny 15. století.


„Podařilo se nám zachytit velmi silnou hradební zeď. Do jejího nároží byla vestavěná čtvercová stavba, jejíž stěny dosahovaly délky 17 metrů. Dochovaly se pouze přízemní prostory, s ryze obrannými účely, podoba a funkce dalšího podlaží nebyla zachovaná. Na každé straně byly dvě střílny pro palné zbraně, patrně hákovnice,“ popsal někdejší podobu objektu Milan Sýkora.


Objekt byl přístupný pouze ze schodišťové kruhové věže. Podle všeho zanikl někdy kolem roku 1626. Jeho zánik podle nejnovějších výzkumů souvisel s novou vojenskou taktikou a degradací zámeckého sídla na radnici a hospodářské budovy.


Český unikát?


K čemu budova sloužila? Možnosti interpretace vedou dvěma směry: Buď šlo o objekt obytného charakteru, který měl spodní partie určené k vojenským účelům, nebo šlo o čistě obranný objekt, který mohl fungovat jako místo poslední obrany. Tam se mohli obránci uzavřít a vzdorovat i poté, co bylo město i rezidence dobyto.


„V tomto případě by byl takový objekt v Čechách naprosto ojedinělý,“ naznačuje Sýkora. „Inspiraci pro jeho podobu bychom mohli hledat v tehdejší západní Evropě. Vzhledem k tomu, že se v té době pohybovala v Chomutově řada architektů a kameníků ze Saska, by to bylo pravděpodobné.


Výzkum bude zdokumentován na výstavě v muzeu


Několikaměsíční archeologický výzkum přinesl celou řadu objevů, které zásadním způsobem mění doposud zažitou představu o historii a podobě města v průběhu staletí. „K nejvýznamnějším novým poznatkům patří informace o podobě a rozsahu komendy, městského opevnění a šlechtického sídla od 2. poloviny 15. do 16. století. Sídlo představovalo ve své době umělecký vrchol architektury v Čechách. Významné byly také sondy do života chomutovských měšťanů. Nálezy z období renesance totiž svědčí o jejich neobyčejně vysoké životní úrovni,“ zhodnotil poznatky celého výzkumu Milan Sýkora.


Mostečtí archeologové opustili Žižkovo náměstí spokojeni se svými výsledky a vydali se do dalších lokalit na Chomutovsku, kde jsou již naplánované archeologické výzkumy. Široká veřejnost bude mít bližší možnost seznámit se s výsledky jejich práce na jaře příštího roku na plánované výstavě v Oblastním muzeu v Chomutově.

Autor: Jana Vlčková