Od červnového zasedání zastupitelstva, kde se měla výstavba holobytů schvalovat, se již dvakrát sešla pracovní skupina, která o konfliktním tématu diskutuje. Doposud se řešila především obecně koncepce sociálního bydlení.

„Sbírají se data, aby se vědělo pro kolik to je rodin, kolik je zapotřebí místa, jak s těmito lidmi pracovat,“ informuje Pavel Duchan člen pracovní skupiny a obyvatel Nového Březence.


Byty se tedy v nejbližší době stavět nebudou. Pracovní skupina má totiž nyní dva hlavní úkoly. Tím hlavním je sestavit konečnou koncepci. Druhý je na starostovi města.

„Zjišťuje možnosti získání dotace na výstavbu bytů,“ informuje místostarosta Jirkova Jaroslav Cingel o výsledcích jednání pracovní skupiny. „Město na to totiž ze svého rozpočtu nemá. V rámci IPRM se mohly najít nějaké možnosti, ale zatím to tak nevypadá,“ vysvětluje.


Výstavba čtyřiceti bytů, se kterými původně starosta počítal, totiž město vyjde na dvacet milionů.


Přestože obyvatelé Nového Březence vystoupili především proti lokalitě, změna umístění holobytů zatím nebyla na programu jednání pracovní skupiny. „Místo zůstává stejné tedy u Podniku služeb,“ potvrzuje místostarosta.


Další jednání osmičlenné pracovní skupiny, kterou tvoří starosta, místostarosta, zastupitelé, ředitelka sociálních služeb, dva lidé z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a jeden obyvatel Nového Březence, je plánováno již na příští středu.


Pro občany Nového Březence zastoupené Pavlem Duchanem jsou však výsledky neuspokojivé. „Výsledek je nula nula nic. Pro mě je to neuspokojivé,“ svěřuje se svým názorem Pavel Duchan. „Ani to, že nejsou peníze, čímž se proces výstavby zpomalí, mě nenechává klidným,“ dodává.

Další buňky
V polovině roku přišel jirkovský starosta s myšlenkou vystavět další sociální byty. Dlužníků ve dvacetitisícovém městě totiž stále přibývá. Čtyřiadvacet bytů vedle Podniku služeb, které má Jirkov k dispozici, jsou ale už plné. Plánovaných čtyřicet buněk by mělo situaci vyřešit.