„Dosud nebyl vyhlášen program, v jehož rámci bychom mohli žádat o další dotaci,“ vysvětlil starosta Výsluní Milan Hladík. „Útulek ale nechceme zavřít, musíme za každou cenu najít způsob, jak ho zachovat. Jinak by se zle zkomplikoval život místním maminkám.“


Řešení bude muset teprve hledat. Jednou z nejistých, ale možných, variant jsou sponzorské dary a tak Výslunským nezbývá než vyjednávat. „Právě nedávno jsme od Severočeských dolů získali 175 tisíc korun na rekonstrukci tělocvičny v dětském útulku, nákup sportovního náčin a pořízení sprch,“ opírá naději na získání prostředků právě touto cestou starosta.


Právo provozovat mateřskou školu bylo městečku odebráno už před lety, protože podmínkou je, aby do zařízení docházelo nejméně třináct dětí. Výslunští tak nechali zřídit dětský útulek, který sice není limitován počtem dětí, zato je závislý na evropských penězích nebo jiných finančních zdrojích. Budova současně slouží jako knihovna, dojíždí sem praktický lékař a příležitostně tu mohou v místnosti, sloužící jako ubytovna, přespat řidiči autobusů.