Tyto razantní kroky proti nepřizpůsobivým nájemníkům umožňuje novela občanského zákoníku z roku 2006. V té se píše, že vlastník bytu může nájemníkovi vypovědět smlouvu za její hrubé porušení. Hrubým porušením se rozumí například trojnásobné nezaplacení nájmu nebo nedodržování takzvaných dobrých mravů.
 
„Z celkového počtu jsme zatím rozeslali 91 výpovědí. Deset bytů nám nájemníci vrátili, osm jich uhradilo dlužnou částku a osm nás žaluje pro neplatnost výpovědi,“ uvedla primátorka.
 
Kromě toho město už podalo pětašedesát žalob na vyklizení bytu, což je další možnost, jak si došlápnout na nepořádné nájemníky. Pokud soud rozhodne, že žaloby jsou oprávněné, nájemníci se budou muset vystěhovat na ulici.
 
Stejnou novelu využívá například i největší bytové družstvo na Chomutovsku SBD Chomutov. Podle dřívějšího vyjádření předsedy představenstva SBD Josefa Tvrdého, k postupu proti neplatičům pomáhá i rychlejší práce okresního soudu, který se výše zmíněnými žalobami zabývá.