Podle místních rybářů se rybník vylovil poprvé po dvaceti letech. Jedná se o nádrž v horní části, nedaleko vstupu, kam návštěvníci chodívají krmit vodní ptactvo. Po výlovu bude rybník vypuštěn, aby mohly začít práce na jeho odbahnění, opravy břehů a výsadba porostů, které zpevní břehy.

Revitalizace rybníka má být dokončena nejpozději na jaře. Na otevírací dobu v zooparku údajně nebude mít vliv.