Kolik věznů přesně pracuje, není možné zjistit. „Konkrétní počet trestanců, kteří jsou zaměstnáni, nesdělujeme. Ale v současné době odsouzené zaměstnává celkem šest firem,“ vysvětluje mluvčí věznice ve Všehrdech Bronislava Vetešníková. Takže jde minimálně o desítky vězňů.


Odsouzené, kteří vyjíždějí na venkovní pracoviště, si odváží zaměstnavatel. Ten má s věznicí uzavřenou smlouvu, ve které má dohodnutou i pracovní dobu včetně vyzvednutí odsouzených a vrácení zpět do věznice.


„Pokud by se zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu zdržel, má za povinnost pozdější příjezd nahlásit,“ uvádí Vetešníková.


Firmy využívají odsouzené hlavně proto, že jsou pro ně levnou pracovní silou. Jednou z firem, která trestané zaměstnává je soukromá firma Traspol. „Já jsem s nimi maximálně spokojený. Opravdu dělají, jsou šikovní. Zaměstnávám je již druhým rokem,“ pochvaluje si práci vězňů majitel firmy Miroslav Trejbal.


Dále za ně firmy nemusejí odvádět sociální a zdravotní pojištění, protože to provádí věznice. Také zde určitě hraje roli nízká cena za hodinu práce, protože vězni většinou vykonávají pomocné práce a tím jsou řazeni do první skupiny, kde výše výdělku činí 4 500 korun měsíčně.


Z čisté mzdy pak věznice provede srážky – například k úhradě výživného na děti, za pobyt odsouzeného ve věznici, dále na jeho kapesné a jiné (viz infobox Z tisícovky zbyde vězni stokoruna).


Odsouzení většinou dělají pomocné práce u zaměstnavatelů nebo v ústavní režii věznice. Na vnitřním pracovišti balí drobné průmyslové výrobky a další. Ovšem mohou být zařazeni jen na takové práce, kterým odpovídá jejich kvalifikace.

Z tisícovky zbyde vězni stokoruna

Pokud by si odsouzený vydělal pro příklad 1000,- Kč hrubého, strhne mu věznice dle zákona 45,- zdravotní , 65,- sociální. Čistá mzda = 890,- Kč. Z toho se ovšem ještě strhnou náklady na výkon trestu, tedy 356,- Kč. Pokud by měl další pohledávky (musí třeba splácet způsobenou škodu), může mu strhnout z této částky ještě 408,- Kč. Pokud by další pohledávky neměl, přičte se mu oněch 408,- Kč do úložného, které se odsouzenému vyplatí při propuštění z výkonu trestu. Na úložné se odvádí vždy z tisícovky minimálně 20 korun, odsouzený bez pohledávek by tam tedy měl 428 korun. Kapesné pro odsouzeného tak z vydělané tisícovky činí 106,- Kč.