Připravují se tam jednotky česko–slovenské Battle Group, které budou v příštím roce pravděpodobně nasazeny v mírové operaci Evropské unie v Africe, a také vojáci z provinčního rekonstrukčního týmu Logar, kteří budou operovat v Afghánistánu. Cvičení se účastní všechny tři prapory brigády ze Žatce, Chrudimi a Tábora a další specialisté z ostatních útvarů Armády ČR. Celkem se cvičení účastní zhruba 1500 vojáků. Na Doupově probíhá zároveň cvičení spojovacího vojska, do kterého se zapojilo dalších 220 vojáků se 77 kusy techniky.