Dlouhodobě nezaměstnaní v okrese začali pracovat v rámci veřejné služby. Města dala šanci lidem na dávkách, aby nespadli na existenční minimum.


V Chomutově pracují například v Podkrušnohorském zooparku. „Udělali tady dost práce. Ale je to jako všude – někdo pracuje víc, někdo míň,“ uvádí vedoucí provozu zooparku Drahomíra Slačíková.


Podobný názor má vedoucí Technických služeb v Kadani Jan Sojka. „Máme smlouvu s devadesáti osmi lidmi z Kadaně. K práci minulý měsíc jich ale nastoupily pouze dvě třetiny,“ popisuje Sojka. „Ti, co dorazili, ale pracují jak mají,“ dodává.


Poprvé v životě pracují


Zajímavé je, že téměř všichni vedoucí popsali, že pro většinu nově zaměstnaných je to úplně první práce. „Našli se tu takoví, co přišli ve třiceti letech poprvé pracovat,“ potvrzuje Sojka.


Na chomutovský magistrát zase přišla poprvé pracovat paní, které bylo čtyřicet let. Ta navíc měla, podle svých slov, na všechny mycí prostředky alergii a když měla přinést doklad od lékaře, už se neukázala.


Veřejnou službu nabídli všichni


V Chomutově tuto možnost využilo dvě stě padesát z devíti set dávkařů. Klienti odboru sociálních věcí nyní pracují především v Technických službách, Městském ústavu sociálních služeb, v pracovní skupině při magistrátu a v Podkrušnohorském zooparku.


„Máme nyní dvacet pět pracovníků, kteří dělají jednoduché práce. Plejí, hrabou trávu a také uklízejí po celém areálu zooparku,“ popisuje činnost lidí na sociálních dávkách Iveta Rabasová.


V Jirkově veřejnou službu také zavedli, zkušebně dokonce už od března. „Já si myslím, že je to dobrá věc a výhodná. Na druhou stranu je to zase na úkor firem ,co pro nás ty práce dělaly,“ říká starosta Jirkova Radek Štejnar.


Jirkovem už prošlo v rámci veřejné služby kolem sto třiceti pracovníků. Pomáhají hlavně Podniku služeb města. Natírají ploty, sbírají papírky, pomáhali při blokovém čištění a uklízejí odpadky po různých akcích.


Ve Vejprtech veřejnou službu zavedli od 1. června. Nabrali čtyřicet osm pracovníků. Město jim pořídilo vesty a pracovní rukavice, zbytek pracovních pomůcek si museli přinést sami.


Ve Vejprtech pomáhají technickým službám. Starají se především o pořádek města, o zeleň a pomáhají při akcích – nosit stoly a jiné. Hodnocení jejich práce se dostane i na sociálku.


Co je veřejná služba


Veřejnou službou se rozumí bezplatná pomoc městu nebo obci. Nyní lidé bez práce pobírají životní minimum 3 126 korun. Od 1. července nastane změna - nezaměstnanému, který nepracoval déle jak šest měsíců, klesne dávka na existenční minimum 2 020 korun. Stačí ale, aby odpracoval dvacet hodin měsíčně třeba pro město a dávka se mu nekrátí. Pokud pracuje třicet hodin měsíčně, dávka se mu dokonce navyšuje.


Obce a města veřejnou službu zřizovat nemusí. A stále platí – pracují opět jen ti, kdo pracovat chtějí. A stále zůstává velké procento těch, kteří pracovat nechtějí a nebudou.