Město začalo s Českými dráhami intenzivně jednat poté, kdy se na dvou místech prolomila střecha u hlavní nádražní budovy.

„Kolem je rušná silnice, chodí tam lidé a nemůžeme si dovolit, aby budova na někoho spadla,“ vysvětluje starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Na to konto Vejprty obdržely od Českých drah tři dopisy. V těch dráhy žádaly město o vyjádření k demolici tří budov.


Ke dvěma dalo město souhlas, ale svolení ke zbourání hlavní nádražní budovy Vejprty nedaly. „Důvod je zásadní a je jím historická hodnota,“ vysvětluje starostka. „V padesátých až sedmdesátých letech bylo ve Vejprtech zbouráno devadesát procent historických budov. Měli bychom si vážit toho co nám po našich předcích zbylo,“ dodává.


Budova je již značně poznamenaná věkem a kolem dokola jsou opadané kusy cihel. Proto také starostka nahlíží na věc i z opačného pohledu. „Na druhou stranu si myslím, že i ekonomika hraje svoji roli. Kdyby se budova měla zachraňovat neúměrně draho, pak si myslím, že je třeba se s budovou rozloučit,“ přiznává starostka. Podle předběžného rozpočtu by však oprava budovy stála kolem sto šedesáti milionů korun.


Dráhy se záchraně budovy nebrání a proto se s Vejprty dohodly, že nejrychlejším a nejefektivnějším postupem bude objednat statický posudek celé budovy. Z vyjádření odborníků se pak bude odvíjet osud nádraží. Výsledek by měl být podle ředitele Odboru správy majetku ČD Václava Petráška hotový do konce června.


Město má už nyní připraveny dvě varianty, jak postupovat dál. Záležet bude samozřejmě i na železničářích. „V případě, že posudek dopadne kladně, budeme usilovat o to, aby byla budova zapsána jako památka a budeme dál jednat s Dráhami o její opravě a využití,“ informuje starostka. „Pokud dopadne posudek negativně, budeme se muset smířit s demolicí,“ uvádí druhou možnost.


I zde jsou však dvě možné řešení. Buď by se zbourala jen zchátralá část nádraží a opravená pětina domu by zůstala, nebo by se zbourala celá budova a postavilo by se nové malé nádraží.


Svůj osud už nyní mají spočítaný další dvě budovy na vejprtském nádraží. Zdemolovány budou dva nádražní sklady, které nejsou daleko od hlavní nádražní budovy. S demolicí těchto objektů město souhlasí. Jde totiž o malé objekty, které jsou nefunkční a ve špatném technickém stavu.