Současnou zahradu využívají děti jen částečně a ještě s velkou opatrností. „ Přes třicet let staré kovové prolézačky a houpačky, poničené pískoviště, rozpraskané a zvlněné chodníčky nejsou již pro děti bezpečné,“ vysvětluje ředitelka mateřské školy Lenka Šilhavá. Nechala proto vypracovat projekt na novou školní zahradu.


Na zahradě má vyrůst moderní dětské dopravní hřiště s kruhovým objezdem, od kterého by vedly vyplněné výseče, každá by sloužila jinému účelu. Některé budou vyplněny skákadly, prolézačkami a houpačkami, v jiné bude brouzdaliště a odpočinková relaxační místa. Dopravní hřiště pro 75 dětí bude lemováno hradem z umělé hmoty a mělo by vytvářet iluzi města.


Do stráně v zahradě bude vestaven amfiteátr, který bude sloužit k dvěma účelům. Jednak k výuce, ale i k představením hostujících divadelních společností. Dále zde budou nainstalovány víceúčelové lavice, které se mohou využívat k sezení i k pracovním činnostem.
Oplocení zahrady by mělo být poslední částí projektu, i plot bude totiž sloužit jako pracovní pomůcka. Bude složený z dílců ve tvaru domečků a jednotlivé domečky budou sloužit jako magnetická tabule, horolezecké stěny nebo k výstavám dětských prací.


Práce na rekonstrukci zahrady budou stát asi šest milionů a je rozložená na období tří let, přičemž každý rok by se investovaly zhruba dva miliony.
V současné době se zpracovává projekt a školka vyjednává s různými dodavateli.
O finanční pomoc školka zažádala Rozvojové centrum ALVA při Střední integrované škole energetické v Chomutově na programové období 2007 - 2013, dále chce čerpat ze zdrojů EU, oslovuje sponzory. Z části bude projekt financovat i z vlasních zdrojů. Milion z rozpočtu Poslanecké sněmovny má sloužit na odstartování projektu.