Centrum volného času je zavřené, protože potřebuje nové elektrorozvody a radnice do nich nechce investovat. „Budova je státu a nemůžeme dát půl milionu do baráku, když ani nevíme, jestli bude někdy náš,“ říká starostka Vejprt Jitka Gavdunová.
Vejprty o budovu usilují už několik let, ale státní úřední šiml je velice pomalý. Mezitím v březnu 2007 vypršela revize elektrorozvodů a protože jsou v havarijním stavu, radnice musela centrum zavřít. Od té doby čeká, až stát řekne definitivní „ano“.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už na smlouvách o převodu pracuje. „V současné době probíhá vnitřní schvalovací proces návrhu smlouvy o bezúplatném převodu,“ potvrdila včera chomutovskému deníku Helena Brožovská, ředitelka ústeckého pracoviště úřadu. „Konečné znění smlouvy bude dáno ke schválení a projednání zastupitelstvu města Vejprty a následně k podpisu starostce města.“


Ovšem kdy přesně Vejprty budovu i s pozemkem dostanou, ředitelka nedokázala říci. „Podepsaná smlouva podle zákona podléhá ještě schválení Ministerstvem financí ČR,“ vysvětluje Helena Brožovská. A to může trvat další týdny, možná měsíce.
„Poprvé nám převod schválili už v roce 2004 a od té doby se to pořád táhne,“ krčí rameny starostka Vejprt Gavdunová.


Vejprtští zastupitelé mezitím schválili usnesení, ve kterém trvají na bezúplatném převodu a také se zavazují, že v objektu bude deset let zachovaná činnost v takzvaném veřejném zájmu. To je podmínka, kterou stát vyžaduje při bezúplatném převodu.