Jako jediný se totiž přihlásil do výběrového řízení, kam bylo možné podávat přihlášky do konce září, a jako jediný tedy předstoupí před výběrovou komisi.
Přestože se přihlásil pouze jeden zájemce o tento post, období, do kdy je možné podat přihlášky, se nebude prodlužovat.

„S prodloužením přihlašovacího období už určitě nepočítáme. Uź tak bylo dlouhé,“ informuje starosta Jirkova Radek Štejnar. „Navíc nový ředitel může mít jiné závazky a může nastoupit později, a už nyní je zapotřebí, aby organizaci někdo vedl,“ dodává. Podle starosty si totiž dočasný ředitel nedovolí udělat některé kroky, pokud není ve své funkci nastálo.


Starosta však již dříve naznačil, že Fryče vidí jako možného kandidáta na funkco ředitele této organizace. „Určené podmínky splňuje, pro mě je kvalifikovaným a zkušeným, co se týče kultury,“ říkal před časem starosta Jirkova.


V těchto dnech se již stanovuje výběrová komise, která se následně sejde a posoudí, zda dočasný ředitel splňuje požadavky na tuto funkci, a zhodnotí jeho předloženou koncepci rozvoje kultury ve městě.


Dočasný ředitel Bedřich Fryč zatím nechce předcházet rozhodnutí rady, která ředitele jmenuje, a spekulovat o tom, zda bude do funkce dosazen nastálo. „Nevím ani jak bude výběrové řízení probíhat, ani jak se rada rozhodne,“ říká.