„Zatím nemáme oficiální výsledky, ale odhadem to vypadá, že jsme přišli o dvacet až třicet procent včelstev. Přirozený úhyn po zimě se běžně pohybuje do deseti procent,“ říká Ferdinand Schenk, předseda chomutovského svazu včelařů. Žádného včelaře zima úplně nezničila. „Pokud vím, tak o všechna včelstva nepřišel nikdo. Možná někdo, kdo má na zahradě jeden nebo dva úly,“ popisuje situaci Schenk.


Jednou z příčin vyššího úhynu je i rozšíření onemocnění včel, varroázy. „Varroáza je parazitární onemocnění včel, která v současnosti značně poškodila včelstva v celé republice. V rámci celého ústeckého kraje je zasaženo přibližně jedenadvacet procent včelstev. Pro Chomutovsko mám pouze informaci, že zde byla zjištěna invaze ve 316 včelstvech,“ říká Petr Pilous z dozoru krajské veterinární správy. Za zasažené se považuje to včelstvo, ve kterém byli zachyceni více než tři původci onemocnění.


Roztoč, příznačně pojmenovaný Varroa destruktor, se nachází v každém včelstvu. „Mají je všechny, otázkou je, zda a jak s projeví. Je to jako u člověka, který v sobě nosí původce chorob, ale onemocnět vůbec nemusí,“ vysvětluje včelař Schenk. Podle něho údaje z krajské veterinární správy znamenají, že zjištěná zasažená včelstva se na jaře musela doléčovat. „Někdo něco mohl zanedbat nebo při odběru vzorků nedodržel přesně postup,“ uvádí.


Podle Schenka bylo na Chomutovsku před zimou registrováno přes tři a půl tisíce včelstev. Pokud by se tedy potvrdily odhady až třetinového úhynu, znamenalo by to, že v okrese uhynulo přes tisíc včelstev.


Podle veterinární zprávy jsou výsledky v souvislosti s varroázou dobré. „V našem kraji v zimním období a předjaří zaniklo přibližně 619 včelstev z původního počtu 23 345, tj. cca 2,6%. Považujeme to za dobrý výsledek, který svědčí o dobré péči včelařů o svá včelstva a o tom, že byla důsledně dodržována mimořádná veterinární opatření, vydaná k omezení šíření této nemoci,“ uvedl veterinář Pilous z Krajské veterinární správy v Ústí nad Labem.


Za rozšíření nemoci stojí i teplá zima. Vzhledem k problémům, které mají včelaři v jiných částech republiky, kde uhynulo mnohem více včelstev než na Chomutovsku, může dojít i ke zdražení medu. Úhyn byl někde až sedmdesátiprocentní. Hospodářské škody způsobí i nedostatečné opylování ploch s rostlinnou výrobou.