Podle přednosty Rudolfa Galbavého na trati poklesla kolejnice. Jak jsme později zjistili, k poklesu došlo na dvou místech. „Neříkám, že je to běžné, ale stává se to,“ uvedl Deníku Galbavý.


Závada se objevila v neděli a v pondělí byla odstraněna. „Pokleslou kolej jsme podsypali štěrkem a podbili. Provoz je znovu obnoven, byť se sníženou rychlostí,“ dodal.
I podle Anny Kodysové ze Správy železniční dopravní cesty nešlo o takzvanou mimořádnou událost. Přesto stav kolejí na trati Březno – Droužkovice sledují odborníci, kteří tam budou po tři dny provádět svá měření.

„Odborná geotechnická firma zpracuje návrh projektu průzkumu v této oblasti, a to jak s ohledem přímo na místa změn, tak i s ohledem na celý úsek,“ uvedla Anna Kodysová s tím, že na základě výsledku průzkumu přikročí SŽDC k případným dalším opatřením. Samotnou příčinu závady podle ní nelze jednoznačně určit.


Od dubnového zprovoznění přeložky trati Chomutov – Březno jde o první podobnou situaci, kterou musela dráha řešit. V minulosti se ale na tomto úseku už jednou problém objevil. Konkrétně šlo o špatné geologické podmínky. Na ty se ovšem během výstavby trati bral zřetel.