Dárcovství se v rodinách dědí „z otce na syna“, podíl má také osvěta ve školách„Co se týká zájmu a aktivního přístupu dárců krve, dá se dokonce mluvit o mírně vzrůstající tendenci,“ pochválil vedoucí transfúzní stanice v kadaňské nemocnici Martin Krušina.


Měsíčně se jedná o přibližně tři sta odběrů, které pokrývají potřebu především při operacích. „Máme radost, že si poslední dobou hodně zvykli chodit mladí lidé ve věku už od osmnácti až dvaceti let,“ dodává Martin Krušina.


Podobný trend se projevuje i v Chomutově.

Dárcovství se dědí


„Jak je vidět probíhá aktivní osvěta ve školách a dárcovství se traduje také v rodinách z rodičů na děti, protože se nám hlásí mladí lidé,“ potvrzuje primářka hematologicko – transfúzního oddělení při chomutovské nemocnici Eva Kezniklová.


I tady odběry krve plně pokrývají potřebu nemocnice. Měsíčně se jedná o přibližně pět set až šest set odběrů.

Pro záchranu života a dobrý pocit


Mezi mladé dárce krve se pouhé dva dny po svých osmnáctinách zapojila Eva Bajaníková z Chomutova. Dnes je držilkou bronzové plakety, která se uděluje po desátém odběru krve.


„Mám za sebou celkem třináct odběrů,“ pochlubila se. „Dala jsem se na to z přesvědčení, že chci pomáhat, a to především dětem. Je to hřejivý pocit. Také jsem chtěla překonat strach z injekcí,“ připustila Eva.


Josef Kučera z Kadaně se stal dárcem krve až ve svých třiceti letech. „Vždy jsem to obdivoval, ale myslel jsem si, že darovat krev nesmím, protože jsem kdysi dávno prodělal dětskou žloutenku. Z omylu mě vyvedly až pracovnice transfúzního oddělení.“ Krev dával tatínek pana Kučery a mezi dárce patří i jeho bratr Štěpán. „Nakonec mě k tomu ale přivedli hlavně kamarádi, kteří chodí darovat krev už šest let,“ dodává Kučera.

Pozvánka po SMS

Chomutovská nemocnice se nově řadí mezi osm českých nemocnic, kde od ledna tohoto roku funguje systém SMS komunikace s dárci krve. Financuje ho Nadace Vodafone.


Pomocí tohoto systému může nyní transfúzní stanice zmobilizovat dárce potřebného typu krve pomocí esemesky v okamžiku, kdy to potřebuje. Podle sdělení lékařů z transfúzní stanice v Chomutově na to k dnešnímu dni ještě nedošlo. Krve je totiž dost.


Kromě Chomutova je na systém napojena také nemocnice v Plzni, Chebu, Zlíně, Děčíně, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Šumperku a Bruntále.
Od ledna v nich bylo tímto způsobem kontaktováno více jak dva tisíce dárců, kteří už darovali tisíce litrů krve.