Přestože redakce nesouhlasí s tím, jakým způsobem musí získávat tiskové zprávy z magistrátu, v rámci objektivního informování jsme se rozhodli ji zveřejnit v plném znění.

Město odvolalo ředitele zooparku Rabase - vytýká mu závažné chyby v řízení

CHOMUTOV 9. dubna – Na základě dlouhodobé špatné komunikace s městem, opakovaně špatně sestavených rozpočtů a neoprávněného čerpání částkypřevyšující 350.000 korun byl z funkce ředitele chomutovského zooparku odvolán Přemysl Rabas (Strana Zelených). Pro jeho odvolání se vyslovilo celkem deset z jedenácti radních.
„Skutečností bohužel bylo, že se opakovaly stále stejné chyby v hospodaření a nebyly opraveny ani v případě, že auditorská firma uvedla, jakým způsobem je třeba opravy provést,“ vysvětlila primátorka Chomutova Ivana Řápková. Dodala, že Přemysla Rabase vnímalo město jako respektovaného odborníka, který rozumí své práci. „Měl kvůli tomu mezi řediteli ostatních příspěvkových organizací zřízených městem i určité výsadní postavení. Dlouhodobé chyby v řízení a komunikaci jsou ale nepřehlédnutelné,“ tvrdí radní s tím, že se v žádné z dalších městských organizací tak závažná pochybení nevyskytla.
Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zaměřil na kontrolu dotací zoologickým zahradám v předchozích letech, vyplývá, že se zoopark dopustil řady chyb, například že záměrně předložil ke kontrole zfalšovanou smlouvu. „Opakovaně byla také porušována rozpočtová kázeň, a to neoprávněným čerpáním financí,“ shrnula Řápková.
Město má výhrady také k tomu, že Rabas včas neinformoval o změnách vstupného, například tak, jak to učinil v roce 2004. „O zvýšení vstupného jsme se 1. dubna dozvěděli z médií, a to je pro nás jako pro zřizovatele nepřípustné. Pana ředitele jsme vyzvali, aby vstupné vrátil na původní výši do doby, než bude tento krok projednán radou města. Pan Rabas ale na tyto výzvy nereagoval,“ informovala primátorka.
O těchto chybách se s Přemyslem Rabasem snažili mluvit jeho kolegové zastupitelé ze všech tří koaličních stran na schůzce minulý čtvrtek. Snahou zastupitelů bylo interně vyřešit problémy s řízením zooparku. Pan Rabas však toto jednání ukončil svým odchodem se slovy „pošlete mi odvolací dopis“.
Většina radních se domnívá, že chyb v řízení organizace se Přemysl Rabas mohl dopustit i kvůli své velké vytíženosti. Práce poslance je totiž časově těžko slučitelná s řízením organizace, která má 62 zaměstnanců a hospodaří s 31 milionovým rozpočtem. „To je již poměrně slušně velká organizace, která si žádá manažera se stoprocentním nasazením a odpovídajícími výkony,“ poznamenala primátorka.