Těžba se přiblíží dalším obcím, Chbany s tím nesouhlasí, v Soběsukách podepsali lidé petici


Rozšíří se k dalším vesnicím


Nadále se má těžit okolo 500 tisíc tun za rok. V první etapě, tedy v letech 2010 až 2029 se těžba rozšíří k Chudeřínu a směrem k Nechranické přehradě – Vikleticím a Soběsukám. V druhé etapě se má v letech 2030 až 2047 těžba posunout směrem na Žatecko – za Chudeřín, k Břežanům a Žaboklikám.
Kvůli velmi kvalitní půdě se nebude na rozdíl od původního záměru těžit u Přeskak. Počet těžebních ploch se tak sníží z devíti na osm a rozloha území dotčeného těžbou klesne z 278 hektarů o 46 hektarů.


Dalších 26 hektarů velmi kvalitních zemědělských půd u Břežan a pět hektarů u Chudeřína se nyní zkoumá. Pokud odborníci potvrdí výskyt hodnotných půd, i tyto lokality budou z těžby vyloučeny.


Lidé jsou proti


Lidé z dotčených obcí s tak rozsáhlým pokračování těžby nesouhlasí. Ostře proti rozšíření těžby písku vystoupili například obyvatelé a chalupáři ze Soběsuk nebo Chudeřína. Nelíbí se jim, že se těžební stroje příliš přiblíží k jejich domům.


Obávají se ještě větší devastace okolí a také prachu, hluku vibrací z těžkých strojů. Obec Chbany několikrát vydala nesouhlasné stanovisko s rozšířením těžby do lokalit nejblíž Nechranické přehradě. Lidé ze Soběsuk dokonce sepsali proti těžbě petici. Ekologické Hnutí Duha zpochybnilo, zda je vůbec tak rozsáhlá těžba štěrkopísku potřebná.


Kraj je na straně těžařů


Kraj ale nakonec těžební společnosti vyhověl. „Zdůvodnění rozšíření těžby je dostatečné. Hlavním argumentem je fakt, že roční produkce ve výši 500 tisíc tun za rok se prodá. To znamená, že po této komoditě existuje zjevná poptávka,“ uvedl ve svém stanovisku krajský úřad.
Souhlas je platný na dvacet let. Pokud bude těžba pokračovat, je nutné nové posouzení vlivů na životní prostředí.


Podmínky kraje: rekultivace, valy


Krajský úřad Ústeckého kraje ale zároveň určil řadu podmínek, za kterých může těžba pokračovat. Například všechny vytěžené plochy mají být rekultivovány, mezi hranicí těžby Soběsuky a Chudeřínem má být vysázen pás zeleně, rychle rostoucích stromů a keřů, o šíři šest až osm metrů.
Pravidelně se má měřit hladina hluku, někde mají vyrůst protihlukové valy. Sledovat se má také vliv těžby na ptačí populaci na Nechranické přehradě a vody v dotčené oblasti.