„Už volalo několik pacientů, kteří chtěli informace,“ potvrzuje ambulantní sestra Iveta Timofiejevová. „Byli to ale zrovna ti, kterých se lék netýká, protože mají jiný typ rakoviny,“ vysvětlila.
Jak uvedla onkoložka Jana Přibylová, každoročně v našem regionu přibývá na dvacet lidí s tímto onemocněním. „Nové pacienty konzultujeme s 1. interní klinikou při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a ve spolupráci s ní mají šanci být zařazeni do této studie,“ uvádí onkoložka. Kritéria výběru populace pacientů zatím nejsou známa. Určí je sponzor, který lék vyrábí – společnosti Gileat.


„Jakmile budou stanovena, získají je i chomutovští onkologové, aby mohli doporučit vhodné pacienty. Především se bude jednat o ty, u kterých selhala kombinovaná léčba cytostatik,“ upozornil pracovník České kooperativní lymfomové skupiny v Praze. „Nečekejme ale zázraky. Za úspěch budeme počítat, když se alespoň u jednoho nebo dvou případů nádor zmenší.“
Klinická studie bude spuštěna příští rok na jaře a mělo by do ní být zařazeno celkem 250 pacientů.