Pokračuje tak přeměna Technických služeb a s tím spojené oklešťování služeb, které budou zajišťovat. Jedním z takových kroků bylo například odebrání Kamencového jezera z jejich správy.


Technické zůstanou v majetku města, akcie nebude Chomutov zatím nikomu prodávat. Už při plánování koncepce se mluvilo o strategickém partnerovi, který by služby provozoval a vlastnil by většinový balík akcií.


To však není podle chomutovské náměstkyně Marie Štáfkové otázkou blízké budoucnosti, partnera nyní město nehledá. Štáfková byla jmenována předsedkyní představenstva nové organizace.


Nová forma má zajistit efektivnější fungování Technických služeb, jejich činnost by také měla být průhlednější. Aspoň to tvrdila Jana Vaňhová, která dříve za TSmCH odpovídala a připravovala jejich koncepci.


Velmi pravděpodobně budou některé činnosti převedeny na jiné organizace či soukromé společnosti.


Toho se obávají opoziční komunisté. „Nebudeme podporovat to, aby se vyváděl majetek města soukromým osobám,“ říká Ladislav Drlý a jako příklad uvádí sporný pronájem Kamencového jezera.


Dále argumentuje tím, že cílem akciové společnosti je dosahování zisku, což není pro zajišťování potřeb města vhodné. Podle Drlého záleží na schopnostech vedení města, zda příspěvkové organizace pracují dobře nebo špatně.


O tom, jaké činnosti vypadnou ze správy TSmCH budeme informovat v dalších vydáních. O odpovědi jsme požádali minulý týden M. Štáfkovou, která je ale zatím kvůli pracovní vytíženosti nedodala.


Při vytváření koncepce se kromě vyjmutí jezera hovořilo také o odejmutí správy parkovišť, psího útulku a dalších činností.
Jako akciové společnosti ve vlastnictví města fungují například Dopravní podnik Chomutova a Jirkova nebo Chomutovská bytová..