Jak se můžete zapojit? Pošlete nejnovější třídní foto a snímek každého studenta s informacemi o něm (jméno, věk, záliby, atd.), a to do pátku 23. května. Dodat můžete i fotky celého tabla, z třídních výletů a maturitních plesů. Uvítáme, když podklady dodáte na na CD nebo DVD a to kvůli velkému objemu dat. Dále je možnost je posílat na adresu reporter.chomutovsky@denik.cz. Další podrobnosti se dozvíte na tel. č. 474 316 460-4.

Vítězná třída získá nejen tři tisíce korun, které může libovolně použít. Věnujeme jim také prostor pro celostránkovou prezentaci třídy v Chomutovském deníku.