Podle proděkana pro pedagogickou činnost je úspěšnost, chomutovských studentů ve srovnání s pražskými kolegy, při postupu z prvního ročníku do druhého, nesrovnatelně lepší. „Chomutov dáváme jako vzor. Podaří se nám tam protáhnout víc studentů do vyššího ročníku,“ tvrdí proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty strojní Jan Vojtek.


Podle děkana Fakulty strojní ČVUT Františka Hrdličky mají studenti na detašovaném pracovišti ČVUT v Chomutově daleko lepší podmínky ke studiu než jejich pražští kolegové.


Dalším důvodem, proč více studentů postoupí do dalšího ročníku je i to, že jsou lépe připraveni na studium na vysoké škole.
Ústecký kraj totiž loni zavedl pilotní projekt, který má za cíl, připravit co nejvíce adeptů z regionu pro studium na technicky zaměřených vysokých školách. Studenti posledních ročníků středních škol, tak mají možnost zdarma se zdokonalit v matematice a fyzice.


Vzhledem k tomu, že jsou zdejší studenti úspěšní uvažuje ČVUT také o tom, že by rozšířil obory, které se zde vyučují a možná by zde mohli studenti také získat i titul. Jedná se totiž o tom, že by se zde mohly zavést i vyšší ročníky. „V současné době si nic jiného než první ročník nemůžeme dovolit. Ale uvažuje se o tom,“ konstatuje Jan Vojtek. „Je to ve stavu zrodu, v plenkách. Podmíněné to je zájmem o studium,“ dodává.


Přestože se v Chomutově udrží na ČVUT více studentů a více jich projde do druhého ročníku, je úmrtnost stále velká.
V prvním akademickém roce chomutovské ČVUT 2006/ 2007 se do prvního ročníku zapsalo padesát šest studentů. Z nich jich pokračuje ve druhém ročníku šestnáct, podle údajů z konce letošního února. Studia samo zanechalo čtrnáct lidí, vyloučeno jich bylo dvacet čtyři a dva přestoupili na jinou školu.


V druhém akademickém roce 2007/ 2008 nastoupilo do zimního semestru čtyřicet pět studentů a v letním semestru je momentálně dvacet pět lidí.
„Teď je ale zkouškové období a to rozhodne kolik studentů postoupí do druhého ročníku,“ říká Dagmar Mikovcová vedoucí odboru školství, který úspěšnost studentů sleduje.