Zapojili se totiž do pilotního projektu Ústeckého kraje, který si předsevzal připravit co nejvíce adeptů z regionu pro studium na technických vysokých školách.
„V žádném případě se nejedná o doučování, ale o rozšíření nabídky výuky matematiky a fyziky na školách,“ říká koordinátor projektu a zároveň ředitel chomutovské průmyslovky Jan Lacina.


Úroveň výuky těchto předmětů je totiž na středních školách okresu Chomutov různá. Podle Laciny to ale neznamená, že by byla špatná, ale často odpovídá zaměření školy, které nemusí být vyloženě technické. Přesto, jak prohlásil hejtman Jiří Šulc, region technicky vzdělané lidi potřebuje, proto má tento výukový projekt mimo jiné motivovat maturanty, aby si k dalšímu studiu vybrali perspektivní technické obory.
První část kurzu, která byla zaměřena na absolventy středních škol nastupující na vysoké školy, je už ukončena. Celkem se jej zúčastnilo čtyřiadvacet studentů, kteří v září absolvovali dvacet hodin intenzivní výuky matematiky a deset hodin fyziky.


Druhá část se zaměřila na studenty posledních ročníků osmi středních škol okresu. Možnosti zdarma se zdokonalit v matematice a fyzice využívá oněch již zmíněných sto padesát osm studentů. Ti na svých školách postupně absolvují čtyřicet hodin výuky. Rozvržení, kolik z tohoto času bude věnováno fyzice či matematice, si každá škola určuje sama.
Ústecký kraj na tento projekt pro začátek uvolnil tři sta tisíc korun. Do budoucna je podle hejtmana Jiřího Šulce pravděpodobné, že se projekt rozšíří i do dalších částí kraje. Jak k tomu uvedl, Chomutovsko je první, protože se zde sešli vhodní partneři. Kromě Ústeckého kraje se na projektu podílí Magistrát města Chomutova, ČVUT Praha, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem a střední školy z Chomutovska.