Stížnost je poměrně obsáhlá, má asi deset stránek. „Budeme žádat generálního ředitele o vyjádření a pak se budeme stížností zabývat,“ uvedla tajemnice rady Jana Kamicová s tím, že jde o standardní postup.

Podle města byl pořad nevyvážený a neobjektivní. V čem konkrétně, to radnice zatím upřesňovat nechce. „Stížnost je v běhu a nechceme ovlivňovat prostřednictvím detailního zveřejňování její průběh,“ uvedl mluvčí magistrátu Pavel Novák.

Město si dokonce kvůli vypracování stížnosti najalo externí advokátní kancelář z Prahy. „Při závažných kauzách si město najímá externí právní službu. Je to zcela obvyklý postup,“ potvrdil Novák.

Vedení České televize už o stížnosti ví a podle všeho z ní žádný velký poprask nebude. „Odpovíme na ni jako vždy, neobsahuje nic, co by mohlo zpochybnit fakta reportáže,“ nechal se slyšet tiskový mluvčí ČT Ladislav Šticha.

Rada České televize dostává podobné stížnosti na různé pořady denně. Jen za loňský rok jich bylo přes čtyři sta, z toho pětina se týkala právě vyváženosti a objektivity. Rada však pouze 26 z nich shledala jako oprávněné. V takovém případě však nenásleduje žádná sankce, rada pouze doporučí generálnímu řediteli nápravné opatření, například opravu ve vysílání nebo omluvný dopis.

Reportáž, kterou odvysílala Česká televize 26. května v pořadu Reportéři ČT, odhalovala politické i podnikatelské souvislosti okolo pronájmu Kamencového jezera. (Reportáž je ke shlédnutí na www.ceskatelevize.cz/vysilani/26.05.2008/208452801240019-21:30-1-reporteri-ct.html ).

Jak Chomutovský deník informoval již v lednu, Kamencové jezero město pronajalo podnikateli a zastupiteli za ODS Zdeňku Fojtíkovi a jeho firmě CV Relax, a to na padesát let. Ročně dá městu 250 tisíc korun za pronájem, další peníze musí investovat do areálu. „Smysl podle mě nemůže být jiný, nežli za nesmírně výhodných podmínek, téměř zdarma využívat nemovitosti z majetku města,“ řekl v pořadu Milan Kindl, proděkan právnické fakulty Západočeské univerzity.

Reportéři se pozastavili nad faktem, že akcie společnosti CV Relax jsou anonymní, připomněli starší dluh Z. Fojtíka vůči městské organizaci Teplo a poukázali na to, že jeho dvě organizace už získaly z fondu hejtmana deset milionů korun. Jednu pětimilionovou proti běžným pravidlům dokonce v plné výši.

Před kamerou skoro všichni dotčení utíkali, na dotazy odpovídal pouze náměstek primátorky Jan Řehák, Zdeněk Fojtík odpověděl e–mailem.

Pořad byl vodou na mlýn kritikům, kteří protestují proti posledním krokům chomutovské radnice, včetně pronájmu Kamencového jezera. Ve městě vyvolal živé diskuze a v republice udělal politikům z Chomutova pořádnou ostudu.