Co na to říkají poslanci z Chomutovska? Jak vnímají hrozbu stávky a jsou podle nich požadavky učitelů opodstatněné? Zeptali jsme se jich v naší pravidelné páteční rubrice.


Jaroslav Krákora (ČSSD), poslanec: Požadavky jsou opodstatněné, oprávněné. Pokud jsou již vyčerpané možnosti jednání, se stávkou souhlasím.

Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec: Souhlasím s každou legální formou vyjádření nespokojenosti lidí, kteří se vinou špatného a nezodpovědného přístupu vlády dostanou do tíživých situací, kdy se jejich problémy dlouhodobě neřeší a naopak se ještě prohlubují. A to je stav, který se podle mne, vedle zdravotnictví nejvíce týká právě celé oblasti školství a jeho pracovníků. Učitelé a velká část občanů dlouhodobě tento stav kritizují, upozorňují na něj a svoji nespokojenost vyjádřili i řadou manifestací a mítinků. To, že se rozhodli ke krajnímu prostředku jako je stávka, jenom potvrzuje fakt, že situace ve školství a obecně ve vzdělávání je vážná a podle některých odborníků z této oblasti hrozí až kolapsem. Reforma financí a návrh rozpočtu na příští rok přinese další výrazné zhoršení pracovních a platových podmínek pracovníků ve školství a zatíží rozpočty rodin s dětmi, které budou muset hradit učební pomůcky a učebnice, což bylo dosud garantováno státem. Učitelskou stávku proto beru jako legitimní právo k vyjádření nesouhlasu s nezodpovědným přístupem vlády ke školství a snahu o zlepšení podmínek vzdělávání dětí. V tomto smyslu také vidím požadavky učitelů na vládu jako opodstatněné.
Václav Homolka (KSČM), senátor: Stávka učitelů je určitě opodstatněná, protože neustálé sliby vlády a předních politiků se dlouhodobě nenaplňují. Vysoké nároky na práci učitele, ale i dalších pedagogických pracovníků, neodpovídají jejich finančnímu ohodnocení, ani možnostem dalšího vzdělávání. Rovněž vybavení škol, včetně školních pomůcek, není na požadované úrovni. Žáci všech stupňů škol si jistě zaslouží co nejkvalitnější učitele a co nejlepší vybavení pro výuku. Bez peněz to ale nejde, i když znám mnoho učitelů, kteří berou svou profesi jako poslání a snaží se i o určitou morální vzdělanost (výchovu) mladé generace. Před jejich osobním příkladem smekám. Mám jen obavu, aby vydrželi až do úplného splnění svých oprávněných požadavků. 

Přemysl Rabas (SZ), poslanec: Požadavky učitelů pokládám za oprávněné, školství je podfinancované. Stávku však považuji za krajní řešení a nemyslím, že bude mít významný dopad na jednání. Všichni koaliční partneři mají na řešení situace zájem a jednají o možném navýšení o 1 mld.

 

 

 

 

 

Otázka byla poslána všem poslancům.