Spořice, starosta Josef Ješetický:
Dostavba zázemí sportovní haly. Přístavba Mateřské školy.


Rokle, starostka Dana Marešová: V Novém roce bych chtěla splnit své předsevzetí, že obec opraví zámek v Rokli, silnici do chatové oblasti a pořídí územní plán. Bohužel nemůžu splnění těchto záměrů formulovat jako slib. Ten je závazný. Pokud neobdržíme dotace, nemůžeme záměry uskutečnit.


Veliká Ves, starosta Martin Pilař:
Obec Veliká Ves, zastoupená starostou obce panem Pilařem Martinem, slibuje občanům, kteří spadají pod obec Velikou Ves, že v roce 2008 dokončí revitalizaci vodních nádrží Zámecká a Velkoveská v obci Veliká Ves, vybuduje vodovod ve Veliké Vsi 1 etapa, upraví veřejné prostranství a vyhlásí výběrové řízení na rekonstrukci bytů.


Křimov, starosta Zdeněk Vokatý: Začneme s další akcí z Plánu obnovy obcí Křimova a to konkrétně z rekonstrukcí bývalé školy v Křimově, kde vznikne 6 bytů pro seniory. Zájemcům o stavbu nového RD odprodáme 4--5 parcel v Krásné Lípě. V Křimově začneme s II. etapou výstavby kanalizace. Občané budou moci navštívit kulturně-sportovní akce, např. Mistrovství ČR v Truck trialu a Rafandafest 2008.


Kadaň, starosta Jiří Kulhánek: Napíši Vám co v Kadani příští rok uděláme, a bez slibů (znáte to, sliby – chyby). Takže: dokončíme tři dětská hřiště – cyklotrialové, dopravní a víceúčelové u DDM Šuplík. Postavíme in line dráhu v lesoparku, budeme pokračovat v regeneraci panelových sídlišť, tentokrát na sídlišti C. Opravíme ulici 5. května a Zahradní, opravíme i několik chodníků na sídlišti A, začneme stavět cyklostezku městem od řeku k parku a když se podaří získat fondy z regionálních operačních programů EU tak toho ještě uděláme mnohem mnohem více.


Mašťov, starosta Josef Slunéčko: Slibuji všem občanům města Mašťov, že v příštím roce dokončíme opravu historické budovy radnice, uděláme nový můstek v Zámecké ulici, opravíme část místních komunikací a určitě se dostane i na kulturní památku kostel Svaté Barbory, kde hodláme zrekonstruovat fasádu věže. V neposlední řadě to také bude nová podlaha ve školní družině a rozvody vody a topení ve školní jídelně.


Málkov, starosta Pavel Bursa: Cílem v roce 2008 - zahájit inženýrské sítě pro 27 rodinných domů, stavbu Domu seniorů, regulaci Lideňského potoka v Zelené, novou ČOV pro 800 obyvatel v Zelené, výstavbu kanalizace a ČOV v obci Vysoká, podpora sportu - např.stavba tribunky pro diváky na fotbalovém hřišti v Málkově, příprava dalších pozemků pro stavební parcely.


Chbany, starosta Josef Zajíc: Obec Chbany za předpokladu úspěšnosti při získání finančních prostředků z dotací bude realizovat rekonstrukce v oblasti výroby a distribuce tepla ve Chbanech a dále rekonstrukci veřejného osvětlení ve všech devíti místních částech včetně Chban.


Vysoká Pec, starosta Milan Čapek: Obec Vysoká Pec, zastoupená starostou Milanem Čapkem, slibuje svým občanům, že v roce 2008 upraví veřejné prostranství v obci Drmaly a dokončí komunikaci ke koupališti v obci Vysoká Pec a také se pokusí zahájit rekonstrukci obecního domu pro výstavbu bytů.
Strupčice, starosta Luděk Pěnkava: Ze Strupčic slibujeme zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků, nové rozvody elektřiny a veřejné osvětlení v Sušanech a pokud budou dotace tak opravu základní školy, opravu rybníků. A řadu kulturních a sportovních akcí pro všechny.


Radonice, starostka Věra Vernerová: Obec Radonice, zastoupená starostkou Věrou Vernerovou, chce v roce 2008 pro občany Radonic zajistit provedení teplofikace obce, vybudování sběrného dvora a výměnu oken v mateřské škole, to vše za podpory dotací z MŽP.


Vilémov, starosta Bohuslav Kreuz: a) zasíťování stavebních parcel, b) oprava sociálního zařízení na ZŠ, c) dokončení opravy chodníků


Vejprty, starostka Jitka Gavdunová: Bohužel na Vaši otázku se špatně odpovídá, protože máme schválené rozpočtové provizorium a o konkrétních investičních akcích se budeme bavit až v lednu. Vybrané akce zahrneme do rozpočtu, který budeme schvalovat v měsíci únoru. Mohu tedy sdělit jenom chystané plány, ale rozhodně nemohu dát pevný slib, že je zastupitelstvo schválí. Tedy co plánujeme:
– pokračovat ve výměně starých oken za plastová na panelácích – které to budou, teprve vybereme
– dokončit fasádu na 2 panelových domech v ulici Moskevská – v letošním roce jsme ji stihli udělat ze 3 stran
– nový asfaltový povrch v ulici Myslbekova
– novou střechu na městském úřadě – to je tutovka, dostali jsme dotaci
– fasádu poloviny budovy městského úřadu – velmi drahé, proto ji musíme dělat ve 2 etapách
– nové parkoviště před úřadem – 13 parkovacích míst, teď máme tři
– fontána na náměstí – tu budeme realizovat pouze v případě, že nám vyjde žádost o dotaci
– fasáda Martinského kostela – dtto
– začneme s opravou chodníků – bohužel také ještě neznám, s kterým úsekem začneme, ale ZAČNEME
– dokončení opravy střechy kina
– výměna oken v Kulturním domě – to je tutovka, vyměníme okna směrem do ulice Pohr. stráže
– květinové stojany na náměstí a oprava stávajících nádob na květiny, lavičky, pítko
Abych nezabrala celý článek, budeme zkrátka pokračovat v obnově našeho městečka. Doufám, že se nám bude dařit alespoň tak, jak doposud.


Březno, starosta Zdeněk Valenta: V roce 2008 zahájíme
-kompletní rekonstrukci ulic Husova a Partyzánská
-výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro budoucích 27 nových rodinných domků ve Březně v lokalitě Pod lesem
-zahájíme další třídění odpadů s cílem snížení poplatku za jejich odvoz. Slibuji, že zajistím podmínky, ale chtěl bych i slib od občanů, že se na třídění budou aktivně podílet a svým přístupem napomohou ke snížení svých plateb.
-v neposlední řadě slibuji podporu všem spoluobčanům a organizacím, kterým jde o další zkvalitnění života v naší obci a chtějí s obcí za vzájemného respektování se spolupracovat.


Klášterec nad Ohří, starosta Jan Houška: Novoroční slib starostů občanům
– Dokončení akce „Vodovod Klášterecká Jeseň“
– Zahájení provozu lázní Evženie
– Dokončení povrchů ul. Třebízského, chodníky a komunikace
– Realizace propojení cyklostezky Kadaň Klášterec nad Ohří
– Realizace 1. etapy veřejného osvětlení
– Pokračování projektu revitalizace sídliště Panorama a příprava dalších projektů
– Rekonstrukce prostorů pro nové sídlo sociálního odboru
– Zahájení prací na parkovišti ul. Dlouhá a dalších lokalit a mnoho dalších projektů s cílem zpříjemnit život občanům města Klášterec nad Ohří


Primátorka Chomutova Ivana Řápková je v zahraničí, proto nemohla na naši výzvu odpovědět.