Poprvé za třicet let bylo u soudu konečně více soudců, než bylo oficiálně plánováno – 251. Jenže soudců pracuje ve skutečnosti v průměru o 20 méně. Tolik soudkyň bylo na mateřské dovolené.

Situaci na soudech tudíž zachraňovali pracující důchodci – 18 soudců. Tato situace bude přetrvávat i během letošního roku.

„Pro soudy to znamená velký problém. Soudkyně jsou evidovány, ale nesoudí. Proto chceme po ministerstvu spravedlnosti, aby navýšilo počet tabulkových míst soudců. Nepotřebujeme, aby nám přidávali i peníze na platy, protože soudce navíc zaplatíme z platu, který po dobu mateřské od soudu nepobírá soudkyně na mateřské dovolené,“ uvedl Milan Kohoutek, předseda ústeckého krajského soudu.

Soudkyň pracuje na severu Čech u okresních soudů 170 z 253 evi­dovaných všech soudců.

Jak vypadá situace na jednotlivých soudech? Pokud například v Chomutově jsou na mateřské dovolené dvě soudkyně, v průběhu roku se bude jednat již o čtyři soudkyně na mateřské dovolené.

U ústeckého okresního soudu evidují dvě soudkyně na mateřské dovolené.

Situaci lze ale řešit, protože u okresních soudů bylo k letošnímu dni 1. 1. 2009 evidováno také dvacet pět soudních čekatelů. Pro sever Čech to znamená, že prezident republiky by měl ještě letos jmenovat 10 nových soudců.